Састанак са представницима Министарства унутрашњих послова и Ватрогасног савеза Републике Српске

Данас је у Бања Луци, у згради Владе Републике Српске, одржан састанак којем је присуствовао вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите са сарадницима и представници Министарства унутрашњих послова и Ватрогасног савеза Републике Српске. Тема састанка је била организација, опремање и обучавање ватрогасаца/ спасилаца у складу са Законом о заштити од пожара Републике Српске (Службени гласник бр: 94/19).

Чланом 43. овог закона је дефинисано да се, ради учествовања у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара, које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасно-спасилачке интервенције, гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спровођење мјера заштите од пожара утврђених планом заштите од пожара јединице локалне самоуправе, пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, те обављање и других послова у еколошким и другим несрећама, оснивају добровољне и професионалне ватрогасно-спасилачке јединице. Ватрогасно-спасилачке јединице остварују задатке јединица цивилне заштите у складу са прописима којима се уређује област заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Разговарало се и о питањима која су дефинисана чланом 68. и 71. предметног закона а то је начин ангажовања ватрогасаца/ спасилаца у акцијама гашења пожара и спасавања становништва и имовине као и начин ангажовања и улога Хеликоптерског сервиса и Републичке управе цивилне заштите као и руковођење акцијама гашења пожара већих размјера на подручју једне или више локалних заједница.

Усаглашено је да се, до 31. 3. 2021. године, формира радна група представника ове три институције која ће, до 30. 4. 2021. године, израдити приједлог Годишњег програма активности спровођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за Републику Српску, који, у складу са чланом 5. Закона о заштити од пожара Републике Српске доноси Влада Републике Српске на приједлог Републичке управе цивилне заштите а све у циљу боље примјене предметног закона у пракси када је у питању ова област а, самим тим, и ефикасније заштите становништва и материјалних добара у случају пожара и других несрећа у Републици Српској.