Razgovor srpskog člana Predsjedništva BiH sa vršiocem dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite u Istočnom Sarajevu

Srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, je juče boravio u posjeti Istočnom Sarajevu gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Milanom Novitovićem, razgovarao o aktivnostima specijalizovanih timova za dezinfekciju koji su počeli sa radom na dezinfikovanju školskih objekata i đačkih domova. Gospodin Dodik je izrazio zadovoljstvo odgovornim radom Republičke uprave civilne zaštite i realizacijom svih mjera i radnji na sprečavanju širenja virusa korona, kako za vrijeme vanrednog stanja tako i vanredne situacije u Srpskoj.

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o redovnim aktivnostima Republičke uprave civilne zaštite kao i o mogućnosti novog i drugačijeg pristupa sistemu koji bi u fokus stavio operativnost, obučenost i opremljenost kako svih pripadnika tako i cjelokupnog sistema zaštite i spasavanja na prostoru Republike Srpske.

Dotakli su se i teme saradnje Uprave sa Helikopterskim servisom Republike Srpske sa posebnim osvrtom na gašenje požara otvorenog prostora kao i mogućnosti formiranja regionalnog centra za protivpožarnu zaštitu u Trebinju. Složili su se da je neophodna nabavka opreme za gašenje požara iz vazduha, kao i o navalnog vatrogasnog vozila za potrebe Međunarodnog aerodroma Banjaluka.

Srpski član Predsjedništva BiH izrazio je zadovoljstvo agilnošću i odgovornim radom menadžmenta Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i svih njenih pripadnika.