Национална платформа

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА за смањење ризика од катастрофа

“Национална платформа” је усвојен и широко прихваћен општи  термин који се користи за националне механизме за координацију и политичке смјернице у смањивању ризика од катастрофа. Националне платформе су свеобухватне, мулти-секторске и интердисциплинарне у пракси, уз судјеловање јавности, цивилног друштва и свих заинтересираних страна и актера у држави. Оне треба да  укључују и  УН агенције које дјелују на националном нивоу.
Препорукама  “Хyого оквирног плана дјеловања од 2005. до 2015. године: Изградња отпорности народа и заједница од катастрофа”  (Хyого Фрамеwорк фор Ацтион – ХФА), државе су обавезне израдити Националне платформе за смањивање ризика од катастрофа.
Катастрофе знатно ометају развој и угрожавају постизање Миленијских развојних циљева (МДГ). Бројни су докази да смањење ризика од катастрофа (ДРР) има велику позитивну размјеру између коштања и користи. УН-ова Међународна стратегија за смањење ризика од катастрофа (ИСДР) дефинише ДРР као: “Акције које се подузимају на смањењу ризика од катастрофа и утицаја природних опасности, кроз систематске напоре да се анализирају разлози катастрофа и да се њима управља, укључујући избјегавање опасности, редуцирање друштвене и економске рањивости од опасности и побољшање припремљености на нежељена дешавања”.
Влада Републике Српске покренула је поступак формирања Платформе за смањење ризика од катастрофа Републике Српске.  Влада  Републике Српске 08.03. 2012. године, је именовала  Одбор платформе и исказана намјера о одржавању Конференције платформе за смањење ризика од катастрофа, и који ће у будућности старати о дјеловању националне платформе.
Платформа за смањење ризика од катастрофа Републике Српске требало би да подразумијева активно учешће свих националних односно републичких релевантних субјеката  од тијела државне управе, невладиних организација, јавног и приватног сектора, академских институција до појединаца. Основни циљ Платформе треба бити  усаглашавање ставова о начини дјеловања у смањењу ризика од катастрофа, процјењивање рањивости од  опасности, усаглашавање активности, подстицање и постизање најквалитетнијег одговора на пријетње и ризике од катастрофа на националном односно републичком нивоу.

Основно је да се , национална платформа треба се пуно више бавити активностима у периоду прије настанка катастрофе или испољавања опасности, а знатно мање активностима које слиједе у одговору на катастрофу или разна ванредна догађања или ситуације. Бављење превентивним активностима и приправношћу има приоритет односно тежиште активности.
Међутим у оквиру платформе треба разговарати и о способностима заједнице за јачање капацитета за одговор на могуће  најгоре сценарије или најсложеније случајеве комбинације више ризика и слиједа вишеструких неповољних развоја кризних ситуација. То подразумјева  развој снага за дјеловање, усклађивање дјеловања свих оперативних снага, ресурса, осигурање логистичке подршке, осигурање капацитета за прихват угроженог становништва, усклађеност дјеловања на свим нивоима, од појединаца породице, преко јединица локалне самоуправе, регионалних облика организације  до републичког и државног нивоа.